Twoje konto
x
Darmowa dostawa od 299 zł
Przechowalnia
Twoje konto

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Niektóre Produkty w sklepie (np. elektronika sportowa) objęte są gwarancją producenta i posiadają taką informację w opisie Produktu. Przy zakupie takiego Produktu Klient otrzymuje kartę gwarancyjną.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Klient ma prawo reklamować Produkt z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydana produktu.

4. Reklamacja Produktu może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • za pośrednictwem formularza na stronie internetowej (zakładka Reklamacje)  
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@studio-sport.pl
 • pisemnie na adres: STUDIO SPORT SKLEP SPORTOWY ul. Władysława Broniewskiego 7,  01- 780 Warszawa  

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy  rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
   wystąpienia niezgodności / wady;  
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
 • danych kontaktowych składającego reklamację

 
 Wymogi podane w pkt. 5 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania: https://www.studio-sport.pl/reklamacje

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może skorzystać z następujących grup uprawnień: (1) naprawa produktu, (2) wymiana produktu na wolny od wad, (3) obniżenie ceny produktu,(4) odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jet nieistotna.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: STUDIO SPORT SKLEP SPORTOWY ul. Władysława Broniewskiego 7, 01-780 Warszawa.


 Możliwe sposoby dostarczenia Produktu do Sprzedawcy:  

 • Za posrednictwem paczkomatu InPost  (na koszt Sprzedawcy) - Klient wypełnia formularz zgłoszenia wysyłki reklamowanego Produktu za pośrednicwem linku  wysyłka reklamacji_paczkomat  Sprzedawca weryfikuje zgłoszenie a po jego zaakceptowaniu Klient otrzymuje Kod zwrotu (ważny 72h) na adres poczty elektronicznej / sms na podany numer telefonu.
 • Za posrednictwem firmy kurierskiej (na koszt Sprzedawcy)- Sprzedawca przesyła do Klienta na adres poczty elektronicznej wygenerowany list przewozowy.
 • odesłanie Produktu z zaleceniem najtańszej opcji np. Pocztą Polską – paczką priorytetową. Koszty wysyłki poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem produktu do Sprzedawcy zostaną zwrócone klientowi na wskazane przez niego konto bankowe lub inny wskazany przez Klienta sposób.


9. Sprzedawca z tytułu uznanej reklamacji Produktu dokona zwrotu pieniędzy na konto bankowe Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

10. W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.


11 . POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

11.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

11.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Formularz Reklamacji Towarów
 •  
Dołącz do naszego klubu
Podaj swój adres e-mail, aby dołączyć do naszego klubu stałego klienta. Dzięki subskrybcji otrzymasz:
 • SPECJALNE RABATY
 • pROMOCJE I OKAZJE
 • INFORMAJCE O nowościach
x
Pomoc w zakupach
Pracujemy
Pon - Pt: 11 - 19
Sob: 15-19
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl